Királydombi Szabadidőpark - Fóti Közszolgáltató Nonprofit kft.

Tartalomhoz ugrás

Királydombi Szabadidőpark

Projektek


Királydombi szabadidőpark kialakítása Fóton

 
 

Kedvezményezett: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 
Projekt címe: Királydombi szabadidőpark kialakítása Fóton
 
Projekt elszámolható összköltsége: 300 000 000 Ft
 
Támogatás összege: 300 000 000 Ft
 
Támogatás intenzitása: 100%
 
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.09.30.
 
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00007

 
 
Projekt bemutatása

 
 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „Királydombi szabadidőpark kialakítása Fóton” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00007 azonosító számon 300 000 000 Ft támogatásban részesült
 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. célul tűzte ki szabadidő park kialakítását, amely lehetőséget ad az aktív kikapcsolódásra, növeli a városi rendezett zöldterületek arányát. Kapcsolódó cél a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, olyan zöldterületek kialakítása, amelyek alkalmasak a családok és a fiatalok számára a szabadidejük hasznos eltöltésére, miközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, és hozzájárulnak a települési zöld környezet megteremtéséhez.
 
A fenti célkitűzéshez illeszkedően olyan szabadidő park kialakítása tervezett, amely jelentős új zöldfelületet hoz létre, őshonos növénytelepítéssel segíti a biodiverzitás fenntartását és a klímaalkalmazkodás szempontjainak érvényesülését, továbbá legalább 5 közösségi funkcióval, akadálymentes kialakítással segíti elő a társadalmi hasznosulást és a célcsoportok elégedettségét.
 
A tervezett fejlesztés célja egy biztonságosabb, az egyre gyakoribb extrém időjárással szemben ellenállóbb lakókörnyezet kialakítása. Fót infrastrukturális állapotának javítása és a belterület zöldfelületek növelése által élhetőbbé válik, a környezetbiztonsága és változó éghajlati és időjárási körülményekhez való alkalmazkodóképessége javul, népességmegtartó ereje tovább erősödik.
 
Specifikus célok:
 
- élhető települési környezet kialakítása olyan zöldinfrastruktúra rendezett, modern kialakításával, amely hozzájárul a település vonz erejének növeléséhez
- közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása 5 közösségi funkció megvalósításával, amelyben kiemelt szerepet kap a családok jóléte, és a  klímaalkalmazkodás szempontjai
- szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek javítása játszótérrel, aktív pihenő területekkel
- települési zöld infrastruktúra fejlesztése
- települési gazdaság fejlesztése
- lakosság helyben maradásának segítése
- település környezeti állapotának javítása a hosszú távon fenntartható zöldfelületek arányának növelésével, összefüggő rendezett zöldinfrastruktúra létrehozásával.
- települési klíma javítása klímatűrő, várostűrő növények telepítésével, gyepesítéssel
- vonzó, élhető, fenntartható település kialakítása rekreációs, kikapcsolódási lehetőségekkel, a szabadban eltöltött minőségi idő növelésének lehetőségével
- vizek helyben tartása, levezetés lassítása, hasznosítása esőkert kialakításával
- fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése és erősítése kerékpártárolók kialakításával
- éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése zöldnövényzet telepítésével
A fejlesztés műszaki szakmai eredményei:
 
Települési élőhelyfejlesztéssel, biodiverzitás növelésével, a biológiai aktivitás értékének növelésével érintett terület - Új zöldfelület létrehozása: 12 225 m2
Létrehozott új zöldterület, vizes élőhely területek nagysága: 15 500 m2
Biológiailag aktív felület növekedése (zöldfelület+vízfelület) – Esőkert létesítése: 300 m2

A projekt finanszírozása a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósult meg.

Sajtóközlemény

 
Cím: Királydombi Szabadidőpark kialakítása tervezett Fóton
 
2024. március 26.
 
 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit KftKirálydombi szabadidőpark kialakítása Fóton” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022- 00007 azonosító számon 300 000 000 Ft támogatásban részesült. A támogatás mértéke 100%.
 
A projekt finanszírozása a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósult meg.
 
 
Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt keretében szabadidő park kialakítása tervezett Fóton, amely lehetőséget ad az aktív kikapcsolódásra, növeli a városi rendezett zöldterületek arányát. A beruházás 2024-ben valósul meg. A fejlesztés helyszíne 15 500 m2, 1,55 hektár nagyságú. Ebből kizárólag zöldfelület (nem burkolt növényzettel fedett terület) 1,2 hektár.
 
A projekt célja olyan szabadidő park kialakítása a Királydombon, amely jelentős új zöldfelületet hoz létre, őshonos növénytelepítéssel segíti a biodiverzitás fenntartását és a klímaalkalmazkodás szempontjainak érvényesülését, továbbá legalább 5 közösségi funkcióval, akadálymentes kialakítással segíti elő a társadalmi hasznosulást és a célcsoportok elégedettségét. A telepített funkciók között játszótér, helyi identitást erősítő aktív pihenő területek, kerékpáros közlekedést ösztönző elemek kerültek betervezése.
 
Zöldinfrastruktúra modern, rendezett kialakítása, gyepesítés, valamint rekonstrukció során őshonos várostűrő növényzet telepítése történik a fejlesztés keretében, ezáltal a projekt egyértelmű pozitív hatást gyakorol a település környezeti állapotára.
 
    A fejlesztés műszaki szakmai eredményei:
 
Települési élőhelyfejlesztéssel, biodiverzitás növelésével, a biológiai aktivitás értékének növelésével érintett terület - Új zöldfelület létrehozása: 12 225 m2.
 
Létrehozott új biológiailag aktív zöldterület és vizes élőhely területek nagysága: 15 500 m2. Esőkert létesítése: 300 m2.
 
A terület terepviszonyaiból és az ott található futópálya megoldatlan víztelenítéséből adódóan átfogó, komplex csapadékvíz kezelési rendszer kerül kialakításra, mely egy klímatoleráns esőkertláncolatban jelenik meg.
 
A tervezett szabadidőparkot 1,5 m széles, az elkészült futókörhöz illeszkedő, szilárd burkolatú sétány tárja fel, amellyel elérhető minden új funkció. A sétány legdélebbi pontján kerékpáros pihenőpont létesül, kerékpártárolókkal és szerelő állomással.
 
A keskeny parkrész felfelé haladva kiszélesedik, ahol található egy új kötélpiramis, valamint akadálymentes játszótér. Közel hozzá egy fa trón pihenő kerül kialakításra. A felső út felé egy burkolt kilátóterasz épül, melyet 1,8 m-es támfal határol. Ez lehetőséget biztosít alkalmanként foodtruck büfékocsik kihelyezésére is.
 
A tér nyugati felén kap helyet egy automata mosdó és egy raktárépület, valamint egy mozgássérült parkoló. A tér keleti felén 9% lejtő vezet fel az utcaszintre, ahol 10 db párhuzamos parkoló létesül.
 
A beruházás közbeszerzéssel kiválasztott kivitelezője a STONE-DEKOR KFT. A vállalkozói szerződés aláírása és ügyvédi ellenjegyzése 2024.03.20-án megtörtént. A munkaterület átadása a vállalkozónak április 2-án várható.
 
Látványtervek


Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2151 Fót, Malom u. 1.
Vissza a tartalomhoz