Királydombi Szabadidőpark - Fóti Közszolgáltató Nonprofit kft.

Tartalomhoz ugrás

Királydombi Szabadidőpark

Projektek


Királydombi szabadidőpark kialakítása Fóton

 
 

Kedvezményezett: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 
Projekt címe: Királydombi szabadidőpark kialakítása Fóton
 
Projekt elszámolható összköltsége: 300 000 000 Ft
 
Támogatás összege: 300 000 000 Ft
 
Támogatás intenzitása: 100%
 
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.09.30.
 
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00007

 
 
Projekt bemutatása

 
 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „Királydombi szabadidőpark kialakítása Fóton” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00007 azonosító számon 300 000 000 Ft támogatásban részesült
 
 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. célul tűzte ki szabadidő park kialakítását, amely lehetőséget ad az aktív kikapcsolódásra, növeli a városi rendezett zöldterületek arányát. Kapcsolódó cél a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, olyan zöldterületek kialakítása, amelyek alkalmasak a családok és a fiatalok számára a szabadidejük hasznos eltöltésére, miközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, és hozzájárulnak a települési zöld környezet megteremtéséhez.
 
A fenti célkitűzéshez illeszkedően olyan szabadidő park kialakítása tervezett, amely jelentős új zöldfelületet hoz létre, őshonos növénytelepítéssel segíti a biodiverzitás fenntartását és a klímaalkalmazkodás szempontjainak érvényesülését, továbbá legalább 5 közösségi funkcióval, akadálymentes kialakítással segíti elő a társadalmi hasznosulást és a célcsoportok elégedettségét.
 
A tervezett fejlesztés célja egy biztonságosabb, az egyre gyakoribb extrém időjárással szemben ellenállóbb lakókörnyezet kialakítása. Fót infrastrukturális állapotának javítása és a belterület zöldfelületek növelése által élhetőbbé válik, a környezetbiztonsága és változó éghajlati és időjárási körülményekhez való alkalmazkodóképessége javul, népességmegtartó ereje tovább erősödik.
 
Specifikus célok:
 
- élhető települési környezet kialakítása olyan zöldinfrastruktúra rendezett, modern kialakításával, amely hozzájárul a település vonz erejének növeléséhez
- közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása 5 közösségi funkció megvalósításával, amelyben kiemelt szerepet kap a családok jóléte, és a klímaalkalmazkodás szempontjai
- szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek javítása játszótérrel, aktív pihenő területekkel
- települési zöld infrastruktúra fejlesztése
- települési gazdaság fejlesztése
- lakosság helyben maradásának segítése
- település környezeti állapotának javítása a hosszú távon fenntartható zöldfelületek arányának növelésével, összefüggő rendezett zöldinfrastruktúra létrehozásával.
- települési klíma javítása klímatűrő, várostűrő növények telepítésével, gyepesítéssel
- vonzó, élhető, fenntartható település kialakítása rekreációs, kikapcsolódási lehetőségekkel, a szabadban eltöltött minőségi idő növelésének lehetőségével
- vizek helyben tartása, levezetés lassítása, hasznosítása esőkert kialakításával
- fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése és erősítése kerékpártárolók kialakításával
- éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése zöldnövényzet telepítésével
                       
 
A fejlesztés műszaki szakmai eredményei:
 
Települési élőhelyfejlesztéssel, biodiverzitás növelésével, a biológiai aktivitás értékének növelésével érintett terület - Új zöldfelület létrehozása: 12 225 m2
 
Létrehozott új zöldterület, vizes élőhely területek nagysága: 15 500 m2
 
Biológiailag aktív felület növekedése (zöldfelület+vízfelület) – Esőkert létesítése: 300 m2
 
 
A projekt finanszírozása a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósult meg.
 
Vissza a tartalomhoz