Kegyeletszolgálat - Fóti Közszolgáltató Nonprofit kft.

Tartalomhoz ugrás

Kegyeletszolgálat

Szolgáltatási díjak

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft egyik tevékenységi köre a temető üzemeltetés, sírhelyek és érvényességi idejük nyilvántartása.

Irodánk címe: 2151 Fót, Malom u. 1. Tel.: 06-70/469-7265

Ügyfélfogadás: hétfő - csütörtök 8:30-15:00
péntek 8:30-13:00 között

Javasoljuk a telefonon történő időpont egyeztetést!

Pénztári nyitvatartás: az ügyfélfogadás ideje alatt.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt hozzátartozók figyelmét, a szeretteik nyughelyének újra történő megváltására!


Sírhely árak:

Szimpla sírhely 25 évre:                     39.932,-
Dupla sírhely 25 évre:                         56.919,-
Gyermek sírhely 25 évre:                    31.423,-
Urna keszon sírhely 10 évre:              45.879,-
Columbárium /1 fülkés/ 10 évre:        31.423,-
Columbárium /2 fülkés/ 10 évre:        48.420,-
Létesítmény igénybevételének
díja Ft/alkalom:                                39.218,-
Ravatalozó eszköz használati díj:      13.445,-
Kegyeleti szakszolg. ravatalozóban: 16.987,-
Temetés szervezési díj:                        8.495,-
Hangtechnikai szolgáltatás:                 1.512,-
Hűtés/nap:                                              3.157,-
Temetőfenntartási hj.                            5.818,-   (temetőben munkavégzés esetén Kisalagon és a Sírkertben)

Érvényes 2022. július 01-től


Tájékoztató az elhalálozás utáni teendőkről

Otthon, ill. intézményen kívül történt halálozás esetén:
A hozzátartozóknak telefonon vagy személyesen értesíteni kell a házi orvost vagy az ügyeletes orvost. Az orvos kiállítja a szükséges okmányokat, és engedélyezi az elhunyt elszállítását, értesíti a halottszállítókat.

Rendőrség értesítése az alábbi esetekben szükséges:
rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűség, vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén,) ill. amennyiben a halott vizsgálatát végző orvos kifejezetten kéri.

Kórházban, vagy intézményben történt halálozás esetén:
A halálesetről történő értesülés után fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt (kórházi osztály, majd patológia). Több kórházban hűtési díjat kell fizetni, célszerű erre is felkészülni. A továbbiakban a hozzátartozó felkeresi a temetkezési szolgáltatót.

Fóton a következő temetkezési szolgáltatókhoz fordulhatnak:

  • Oltalom Temetkezési Szolgáltató Kft. 2151 Fót, Vörösmarty utca 12. tel.: 0630/155-9653, 0627/738-657, ügyelet: 0670/353-2981
  • SZIGÜ Temetkezés Kft. 2151 Fót, Károlyi István utca 8/a. tel.: 0670/373-7650, 0670/373-8640,                  ügyelet: 0630/533-7168


A temetkezési szolgáltató megbízása, ill. a temetkezési szolgáltatás megrendelése a megbízó alapján az elhunyt halotti anyakönyvezése az alábbi iratok alapján történik:

halottvizsgálati bizonyítvány
személyi igazolvány
személyazonosító igazolvány
lakcímkártya
születési anyakönyvi kivonata
magyar útlevél (ami még érvényes)
vezetői engedély (2001. január 01. után kiállított)
taj kártya
nyugdíjas törzsszám

Ezen túlmenően, ha az elhunyt családi állapota:

házas volt: házassági anyakönyvi kivona
özvegy volt: házastársa halotti kivonata
elvált volt: válást igazoló okirat (végzés), vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, amiből kitűnik, hogy a házasságot felbontották
A megrendelő személyi igazolványa.

Rátemetés, exhumálás esetén, ÁNTSZ engedély szükséges, melyhez szükség van:
a sírban eltemetett elhunyt/elhunytak halotti anyakönyvi kivonatára,
halottvizsgálati bizonyítványára (25 éven belül)

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
aki a temetést szerződésben vállalta
akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b. Pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.
Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettetőre aránytalanul nagy terhet.

Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.

Ha a temetésről több személy is gondoskodik és közöttük a temetés módja vitatott (hamvasztás vagy koporsós) a temetés csak koporsósan végezhető el.

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik.

Sírhely feletti rendelkezés:
Amennyiben meglévő sírba, vagy fülkébe temetünk, minden esetben csak a sírhely feletti rendelkező engedélyével lehet.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta. Kizárólag a rendelkező írásos, két tanú aláírásával ellátott jóváhagyásával lehet meglévő temetkezési helyre temetni.

Amennyiben a rendelkező elhunyt, úgy azt halotti anyakönyvi kivonatával lehet igazolni, illetve hagyatéki végzéssel, hogy ki örökölte a rendelkezési jogot.
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2151 Fót, Malom u. 1.
Vissza a tartalomhoz